ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 1
โต๊ะ 5
Home Team
Visiting Team
สระแก้ว
สุโขทัย
Open
ศิริมงคล สังกรม
นันทพัทธ์ บ่อคำ
N
W     E
S
ปาริฉ้ตร หล่องคำ
สุวิดา แสนสุดตา
Closed
ธนโชติ บุญมา
อนวัชร เกาะแก้ว
N
W     E
S
เมวริน จำรัสแนว
ภัณฑิรา สุขจ่าง
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
N 2S =
110
W 1NT =
90 5
2
S 2H +1
140
S 2H =
110 1
3
E 3S -1
100
E 4S =
620 12
4
N 4D +1
150
N 2NT =
120 1
5
W 3H =
140
E 2NT =
120 1
6
W 5C =
600
E 4C +2
170 10
7
S 3D +3
170
W 2S -2
200 1
8
N 6H =
980
N 4H +2
480 11
Adjust
IMPs 30 12