กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 2

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 2
Home
Visit
อำนาจเจริญ
กรุงเทพมหานคร
Open Room
ณัฐพล ทิวงศ์
ภฤศ ศรีกาญจนา รมณ เช็ง
ศิริพิชญ์ ไชยมงคล
Closed Room
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
ภูวดล กาละพันธ์ กวิสรา พลหาญ
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
9 E 3D +2 150 W 3NT +2 660 11
10 S 2H = 110 S 4H -1 100 5
11 N 4S -1 50 N 4S = 420 10
12 W 2H -1 50 S 1NT +2 150 3
13 E 3D = 110 W 2H -2 200 7
14 E 3NT = 400 E 3NT -1 50 10
15 N 4H +1 650 N 3H +1 170 10
16 W 4Cx = 710 N 3H +1 170 13
IMPs 26 43