กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3
Home
Visit
ราชบุรี
อุดรธานี
Open Room
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
ธนภัทร โพธิ์สิงห์ พัชราภา สัตตะพันธ์
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
Closed Room
พัชรพล สารมานิตย์
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช จุลภา ปานหวาน
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
17 E 3NT = 400 E 3NT -2 100 11
18 E 3H = 140 E 4S -1 50 5
19 W 3NT +3 690 W 3NT +3 690
20 N 3D +1 130 N 1NT +2 150 1
21 E 2S +1 140 S 3H -2 200 2
22 E 3H -2 200 N 4D -1 50 6
23 E 6H = 1430 E 5H +1 680 13
24 W 3D = 110 W 5D -2 100 5
IMPs 8 35