ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 3
โต๊ะ 1
Home Team
Visiting Team
ราชบุรี
อุดรธานี
Open
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
N
W     E
S
พัชราภา สัตตะพันธ์
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
Closed
พัชรพล สารมานิตย์
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
N
W     E
S
จุลภา ปานหวาน
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
17
E 3NT =
400
E 3NT -2
100 11
18
E 3H =
140
E 4S -1
50 5
19
W 3NT +3
690
W 3NT +3
690
20
N 3D +1
130
N 1NT +2
150 1
21
E 2S +1
140
S 3H -2
200 2
22
E 3H -2
200
N 4D -1
50 6
23
E 6H =
1430
E 5H +1
680 13
24
W 3D =
110
W 5D -2
100 5
Adjust
IMPs 8 35