ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 3
โต๊ะ 2
Home Team
Visiting Team
SIT OUT
กำแพงเพชร
Open
N
W     E
S
Closed
N
W     E
S
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
Adjust
IMPs None None