ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 3
โต๊ะ 4
Home Team
Visiting Team
อำนาจเจริญ
กระบี่
Open
ภูวดล กาละพันธ์
อนุรัตน์ หมันการ
N
W     E
S
กนกอร สุขดี
กวิสรา พลหาญ
Closed
กันติทัต ผลทวี
ณัฐพล ทิวงศ์
N
W     E
S
จันทิมา ศรีเจริญ
ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
17
E 2NT =
120
E 2NT =
120
18
E 4S =
420
N 4Hx -2
500 2
19
W 3C +2
150
W 3NT +4
720 11
20
N 1NT +2
150
S 4H -4
400 11
21
E 3S -2
100
E 3S -1
50 2
22
E 3H -2
200
N 4D =
130 2
23
W 3D -1
100
E 3NT +1
630 12
24
E 3D +1
130
S 5C -1
50 2
Adjust
IMPs 40 2