กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3
Home
Visit
อำนาจเจริญ
กระบี่
Open Room
ภูวดล กาละพันธ์
อนุรัตน์ หมันการ กนกอร สุขดี
กวิสรา พลหาญ
Closed Room
กันติทัต ผลทวี
ณัฐพล ทิวงศ์ จันทิมา ศรีเจริญ
ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
17 E 2NT = 120 E 2NT = 120
18 E 4S = 420 N 4Hx -2 500 2
19 W 3C +2 150 W 3NT +4 720 11
20 N 1NT +2 150 S 4H -4 400 11
21 E 3S -2 100 E 3S -1 50 2
22 E 3H -2 200 N 4D = 130 2
23 W 3D -1 100 E 3NT +1 630 12
24 E 3D +1 130 S 5C -1 50 2
IMPs 40 2