ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 3
โต๊ะ 5
Home Team
Visiting Team
สระแก้ว
นครสวรรค์
Open
อนวัชร เกาะแก้ว
โสภณัฐ พูลอ้น
N
W     E
S
อนุศรา แก้วเกิด
เมวริน จำรัสแนว
Closed
ทรงพล รุ่งสว่าง
ศิริมงคล สังกรม
N
W     E
S
สุวิดา แสนสุดตา
ปริษา บัวใส
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
17
E 3NT -1
50
E 1NT +2
150 5
18
E 4S =
420
E 4S =
420
19
E 6H =
1430
W 3NT +4
720 12
20
E 3H -4
400
N 1NT +1
120 7
21
S 2Hx -1
200
E 4Sx -4
800 14
22
N 3D =
110
E 3H -1
100
23
W 6NT =
1440
E 3NT +1
630 13
24
E 5D -1
50
E 4D =
130 5
Adjust
IMPs 17 39