กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3
Home
Visit
สระแก้ว
นครสวรรค์
Open Room
อนวัชร เกาะแก้ว
โสภณัฐ พูลอ้น อนุศรา แก้วเกิด
เมวริน จำรัสแนว
Closed Room
ทรงพล รุ่งสว่าง
ศิริมงคล สังกรม สุวิดา แสนสุดตา
ปริษา บัวใส
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
17 E 3NT -1 50 E 1NT +2 150 5
18 E 4S = 420 E 4S = 420
19 E 6H = 1430 W 3NT +4 720 12
20 E 3H -4 400 N 1NT +1 120 7
21 S 2Hx -1 200 E 4Sx -4 800 14
22 N 3D = 110 E 3H -1 100
23 W 6NT = 1440 E 3NT +1 630 13
24 E 5D -1 50 E 4D = 130 5
IMPs 17 39