ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 3
โต๊ะ 6
Home Team
Visiting Team
นราธิวาส
สุโขทัย
Open
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
นันทพัทธ์ บ่อคำ
N
W     E
S
ปาริฉ้ตร หล่องคำ
กษิรา หวังคุณากร
Closed
ธนโชติ บุญมา
พลกฤต จินดากูล
N
W     E
S
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
ภัณฑิรา สุขจ่าง
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
17
E 2NT =
120
E 3NT =
400 7
18
E 4S -1
50
E 4S -1
50
19
W 3C +3
170
W 3NT +3
690 11
20
N 1NT +2
150
W 2S -2
200 2
21
S 3H -2
200
E 2NT -1
50 6
22
N 3D -1
50
N 3D -1
50
23
W 3NT =
600
E 6H =
1430 13
24
E 3D =
110
W 5D -2
100 5
Adjust
IMPs 31 13