กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3
Home
Visit
นราธิวาส
สุโขทัย
Open Room
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
นันทพัทธ์ บ่อคำ ปาริฉ้ตร หล่องคำ
กษิรา หวังคุณากร
Closed Room
ธนโชติ บุญมา
พลกฤต จินดากูล ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
ภัณฑิรา สุขจ่าง
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
17 E 2NT = 120 E 3NT = 400 7
18 E 4S -1 50 E 4S -1 50
19 W 3C +3 170 W 3NT +3 690 11
20 N 1NT +2 150 W 2S -2 200 2
21 S 3H -2 200 E 2NT -1 50 6
22 N 3D -1 50 N 3D -1 50
23 W 3NT = 600 E 6H = 1430 13
24 E 3D = 110 W 5D -2 100 5
IMPs 31 13