ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Table # Team Total c/o Seg.1 Seg.2 Pen
1 10
กรุงเทพมหานคร
กำแพงเพชร
9
36
2 20
นราธิวาส
อุดรธานี
51
63