วันที่ เวลา Line-Up Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
17 พฤษภาคม 2023 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

18 พฤษภาคม 2023 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

19 พฤษภาคม 2023 8:30-10:30 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมผสม รอบที่ 1

Hand Record

10:45-12:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบที่ 2

Hand Record

13:45-15:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบที่ 3

Hand Record

20 พฤษภาคม 2023 8:30-12:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม

Hand Record

13:00-16:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง

Hand Record

21 กุมภาพันธ์ 2023 8:30-10:30 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

Hand Record

10:45-12:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

Hand Record

13:45-15:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

Hand Record

8:30-10:30 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมหญิง รอบที่ 1

Hand Record

10:45-12:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบที่ 2

Hand Record

13:45-15:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบที่ 3

Hand Record