ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
26 ธันวาคม 2020 8:00-10:15

Challenge ทีมผสม รอบที่ 1

10:30-12:45

Challenge ทีมผสม รอบที่ 2

13:45-16:00

Challenge ทีมผสม รอบที่ 3

16:15-18:30

Challenge ทีมผสม รอบที่ 4

27 ธันวาคม 2020 8:00-10:15

Challenge ทีมผสม รอบที่ 5

10:30-12:45

Challenge ทีมผสม รอบที่ 6

13:45-16:00

Challenge ทีมผสม รอบที่ 7

16:15-18:30

Challenge ทีมผสม รอบที่ 8

13 กุมภาพันธ์ 2021 8:30-10:45

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 1

11:00-13:15

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 2

14:15-16:30

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 3

16:45-19:00

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 4

14 กุมภาพันธ์ 2021 8:30-10:45

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 5

11:00-13:15

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 6

14:15-16:30

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 7

16:45-19:00

Challenge ทีมทั่วไป รอบที่ 8