ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
1 กันยายน 2023 13:00-14:00

ประชุมผ่านโปรแกรม zoom

2 กันยายน 2023 9:00-10:15

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 1

10:30-11:45

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 2

13:30-14:45

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 3

15:00-16:15

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 4

16:30-17:45

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 5

9:00-10:00

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 1

10:15-11:15

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 2

11:30-12:30

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 3

13:30-14:30

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 4

14:45-15:45

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 5

16:00-17:00

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 6

17:15-18:15

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 7

3 กันยายน 2023 9:00-10:30

ทีมประชาชน รอบรองชนะเลิศ 1

10:45-12:15

ทีมประชาชน รอบรองชนะเลิศ 2

13:30-15:00

ทีมประชาชน รอบชิงชนะเลิศ 1

15:15-16:45

ทีมประชาชน รอบชิงชนะเลิศ 2

9:00-10:00

ทีมประชาชน Consolation 1

10:15-11:15

ทีมประชาชน Consolation 2

11:30-12:30

ทีมประชาชน Consolation 3

14:00-15:00

ทีมประชาชน Consolation 4

15:15-16:15

ทีมประชาชน Consolation 5

9:00-10:30

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ 1

10:45-12:15

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ 2

13:30-15:00

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ 1

15:15-16:45

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ 2

9:00-10:00

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 1

10:15-11:15

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 2

11:30-12:30

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 3

14:00-15:00

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 4

15:15-16:15

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 5