ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
14 ตุลาคม 2023 13:00-20:00

คู่บริดจ์เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

13:00-20:00

คู่บริดจ์เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

13:00-20:00

คู่บริดจ์เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี