ระเบียบการแข่งขัน สมัครแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

วันที่ เวลา รายการ
1 ตุลาคม 2021 13:00-16:00 ประชุมผู้จัดการทีมประเภทคู่
2 ตุลาคม 2021 8:00-13:00 การแข่งขันประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 26 ปี รอบคัดเลือก
14:00-18:00 การแข่งขันประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ
3 ตุลาคม 2021 8:00-13:00 การแข่งขันประเภทคู่ประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก
14:00-18:00 การแข่งขันประเภทคู่ประชาชนทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
8 ตุลาคม 2021 13:00-16:00 ประชุมผู้จัดการทีมประเภททีม
9 ตุลาคม 2021 8:00-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
8:00-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
10 ตุลาคม 2021 8:00-17:45 การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป
16 ตุลาคม 2021 9:30-12:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ
9:30-12:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ
13:30-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:30-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ
17 ตุลาคม 2021 9:30-12:15 การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป รอบรอบชนะเลิศ
13:30-16:15 การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ