ผลการแข่งขัน

วันที่ เวลา รายการ Starting List Result Hand Record
1 ตุลาคม 2021 13:00-16:00 ประชุมผู้จัดการทีมประเภทคู่
2 ตุลาคม 2021 8:00-13:00 การแข่งขันประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 26 ปี รอบคัดเลือก ที่นั่งรอบแรก ผลการแข่งขัน Hand Record
14:00-18:00 การแข่งขันประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ ที่นั่งรอบแรก ผลการแข่งขัน Hand Record
3 ตุลาคม 2021 8:00-13:00 การแข่งขันประเภทคู่ประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก ที่นั่งรอบแรก ผลการแข่งขัน Hand Record
14:00-18:00 การแข่งขันประเภทคู่ประชาชนทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ ที่นั่งรอบแรก ผลการแข่งขัน Hand Record
8 ตุลาคม 2021 13:00-16:00 ประชุมผู้จัดการทีมประเภททีม
9 ตุลาคม 2021 8:00-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่นั่งรอบแรก ผลการแข่งขัน Hand Record
8:00-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี ที่นั่งรอบแรก ผลการแข่งขัน Hand Record
10 ตุลาคม 2021 8:00-17:45 การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป ที่นั่งรอบแรก ผลการแข่งขัน Hand Record
16 ตุลาคม 2021 9:30-12:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขัน Hand Record
9:30-12:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขัน Hand Record
13:30-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขัน Hand Record
13:30-16:15 การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขัน Hand Record
17 ตุลาคม 2021 9:30-12:15 การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป รอบรอบชนะเลิศ ผลการแข่งขัน Hand Record
13:30-16:15 การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขัน Hand Record