ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
2 ธันวาคม 2023 13:00-14:15

Swiss Team Round 1

14:30-15:45

Swiss Team Round 2

16:00-17:15

Swiss Team Round 3

17:30-18:45

Swiss Team Round 4

3 ธันวาคม 2023 13:00-14:15

Swiss Team Round 5

14:30-15:45

Swiss Team Round 6

16:00-17:15

Swiss Team Round 7

17:30-18:45

Swiss Team Round 8