ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
5 มกราคม 2024 9:00-10:00

ประเภททีมรอบคัดเลือก รอบที่ 1

10:15-11:15

ประเภททีมรอบคัดเลือก รอบที่ 2

11:30-12:30

ประเภททีมรอบคัดเลือก รอบที่ 3

13:45-14:45

ประเภททีมรอบคัดเลือก รอบที่ 4

15:00-16:00

ประเภททีมรอบคัดเลือก รอบที่ 5

6 มกราคม 2024 9:00-10:20

ประเภททีม รอบรองชนะเลิศ

10:40-12:00

ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ

13:00-16:00

ประเภทคู่