ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
27 มกราคม 2024 13:00-15:00

ประชุมผู้จัดการทีม

28 มกราคม 2024 8:30-12:00

ประเภทคู่ผสม รอบคัดเลือก

13:30-17:00

ประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

29 มกราคม 2024 8:30-9:30

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 1

9:45-10:45

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 2

11:00-12:00

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

13:00-14:00

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 4

14:15-15:15

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 5

15:30-16:30

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 6

16:45-17:45

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 7

30 มกราคม 2024 8:30-9:30

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 8

9:45-10:45

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 9

11:15-12:45

ประเภททีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

13:45-15:15

ประเภททีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

15:45-17:30

ประเภททีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

31 มกราคม 2024 8:30-10:15

ประเภททีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

12:00-13:00

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 1

13:10-14:10

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 2

14:20-15:20

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 3

15:30-16:30

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 4

16:40-17:40

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 5

17:50-18:50

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 6

12:30-13:45

ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 1

14:00-15:15

ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 2

15:30-16:45

ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 3

17:00-18:15

ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 4

1 กุมภาพันธ์ 2024 8:30-9:30

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 7

9:40-10:40

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 8

10:50-11:50

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 9

13:00-14:00

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 10

14:10-15:10

ประเภททีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 11

9:00-10:15

ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 5

10:30-11:45

ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 6

13:30-14:45

ประเภททีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 7

15:30-17:00

ประเภททีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

17:15-18:45

ประเภททีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

15:30-17:00

ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

17:15-18:45

ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

2 กุมภาพันธ์ 2024 8:30-10:15

ประเภททีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

10:30-12:15

ประเภททีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-10:15

ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

10:30-12:15

ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

14:00-17:30

ประเภทคู่ทั่วไป รอบคัดเลือก

14:00-17:30

ประเภทคู่หญิง รอบคัดเลือก

3 กุมภาพันธ์ 2024 8:30-12:00

ประเภทคู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

8:30-12:00

ประเภทคู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ