ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
12 กุมภาพันธ์ 2024 13:30-14:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 1

15:00-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 2

16:30-17:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 3

13:30-14:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 1

14:45-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 2

16:00-17:00

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 3

17:15-18:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 4

13:30-14:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 1

15:00-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 2

13 กุมภาพันธ์ 2024 13:30-14:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 4

15:00-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 5

16:30-17:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 6

13:30-14:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 5

14:45-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 6

16:00-17:00

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 7

17:15-18:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 8

13:30-14:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 3

15:00-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 4

16:30-17:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 5

14 กุมภาพันธ์ 2024 13:30-14:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 7

15:00-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 8

16:30-17:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 9

13:30-14:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 9

14:45-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 10

16:00-17:00

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 11

15 กุมภาพันธ์ 2024 9:30-10:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

11:00-12:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

9:30-10:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

11:00-12:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

9:30-10:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

11:00-12:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

13:00-14:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

13:00-14:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

13:00-14:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

14:45-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

14:45-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

14:45-16:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

16 กุมภาพันธ์ 2024 13:00-17:30

แข่งขันประเภทคู่ Duplicate