ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
19 เมษายน 2024 9:00-10:15

ประเภททีม รอบคัดเลือก รอบที่ 1

10:30-11:45

ประเภททีม รอบคัดเลือก รอบที่ 2

13:00-14:15

ประเภททีม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

14:30-15:45

ประเภททีม รอบคัดเลือก รอบที่ 4

16:00-17:15

ประเภททีม รอบคัดเลือก รอบที่ 5

20 เมษายน 2024 9:00-10:15

ประเภททีม รอบรองชนะเลิศ 1

10:30-11:45

ประเภททีม รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15

ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ 2

9:30-10:30

Consolation R1

10:45-11:45

Consolation R2

13:00-14:00

Consolation R3

14:15-15:15

Consolation R4

15:30-16:30

Consolation R5

9:30-15:30

ประเภทคู่มินิบริดจ์

21 เมษายน 2024 9:00-16:30

ประเภทคู่บริดจ์