ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
21 มิถุนายน 2024 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

22 มิถุนายน 2024 8:30-9:30

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 1

9:45-10:45

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 2

11:00-12:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 3

13:00-14:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 4

14:15-15:15

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 5

15:30-16:30

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 6

16:45-17:45

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 7

8:30-9:30

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบที่ 1

9:45-10:45

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบที่ 2

11:00-12:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบที่ 3

13:00-14:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบที่ 4

14:15-15:15

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบที่ 5

15:30-16:30

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบที่ 6

16:45-17:45

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบที่ 7

23 มิถุนายน 2024 8:30-9:30

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 8

9:45-10:45

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบที่ 9

11:00-12:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

13:00-14:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

14:15-15:15

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 3

8:30-9:30

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

9:45-10:45

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

11:00-12:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 3

13:00-14:00

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 4

14:15-15:15

บริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศ รอบที่ 5

11:00-12:00

Consolation รอบที่ 1

13:00-14:00

Consolation รอบที่ 2

14:15-15:15

Consolation รอบที่ 3