ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
14 มกราคม 2022 8:30-9:30

ทีมผสม รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมผสม รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมผสม รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมผสม รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมผสม รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมผสม รอบที่ 6

15 มกราคม 2022 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

16 มกราคม 2022 8:30-9:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 6