ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
17 มีนาคม 2022 8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

13:30-17:00

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

18 มีนาคม 2022 8:30-10:15

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

15:15-17:15

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

19 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

10:45-12:45

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

13:45-15:45

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

16:00-18:00

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

20 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

11:00-12:45

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

11:00-12:45

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

13:45-15:30

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

13:45-15:30

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

15:45-17:30

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

15:45-17:30

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

21 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

10:45-12:45

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

13:45-15:45

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

13:45-15:45

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

16:00-18:00

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

16:00-18:00

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

22 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

10:45-12:45

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

14:00-17:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

14:00-17:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

14:00-17:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

14:00-17:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

23 มีนาคม 2022 9:00-13:30

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

9:00-13:30

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ