วันที่ เวลา Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
17 มีนาคม 2022 8:30-12:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

8:30-12:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

13:30-17:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record

18 มีนาคม 2022 8:30-10:15

ที่นั่งรอบแรก

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

Hand Record

10:30-12:15

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

Hand Record

13:15-15:00

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

Hand Record

15:15-17:15

ที่นั่งรอบแรก

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

Hand Record

19 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

Hand Record

10:45-12:45

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

13:45-15:45

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

16:00-18:00

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

Hand Record

20 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

Hand Record

11:00-12:45

ที่นั่งรอบแรก

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

Hand Record

11:00-12:45

ที่นั่งรอบแรก

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

Hand Record

13:45-15:30

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

Hand Record

13:45-15:30

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

Hand Record

15:45-17:30

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

Hand Record

15:45-17:30

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

Hand Record

21 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

Hand Record

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

Hand Record

10:45-12:45

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

Hand Record

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

Hand Record

13:45-15:45

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

13:45-15:45

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

16:00-18:00

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

16:00-18:00

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

22 มีนาคม 2022 8:30-10:30

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

Hand Record

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

Hand Record

10:45-12:45

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

Hand Record

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

23 มีนาคม 2022 9:00-13:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record

9:00-13:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record