ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ MDMLX
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 12.83 12.83 26 18 7.17 SWAT
รอบที่ 2 12.97 0.14 0 46 19.86 SWAT