ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ SWAT
Round Total VP IMPs Opp
IMPs
Opp
VP
Opp
รอบที่ 1 7.17 7.17 18 26 12.83 MDMLX
รอบที่ 2 27.03 19.86 46 0 0.14 MDMLX