ทีมทั่วไป รอบที่ 2
GROUP A
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
1 10
36
14.80
21
5.20
2 10
17
5.46
31
14.54
3 10
29
10.77
27
9.23
GROUP B
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
4 10
13
2.66
40
17.34
5 10
25
14.54
11
5.46
6 10
15
5.72
28
14.28
GROUP A
Rank Team VPs Pen
1
TEERATAHT
30.77
2
BBC
25.19
3
Dr.Dan 1
24.43
4
Dr.Dan 3
24.15
5
NL2
10.26
6
Magic Eyes
5.20
GROUP B
Rank Team VPs Pen
1
Vithaya
33.83
2
Teddy Bear
31.06
3
Kiminoto
19.05
4
Dr.Dan 2
14.99
5
Vampire
12.00
6
NL1
9.07