ทีมทั่วไป รอบที่ 4
GROUP A
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
1 10
16
0.67
57
19.33
2 10
24
12.51
17
7.49
3 10
53
19.10
14
0.90
GROUP B
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
4 10
28
6.28
39
13.72
5 10
13
2.66
40
17.34
6 10
96
20.00
0
0.00
GROUP A
Rank Team VPs Pen
1
BBC
64.29
2
TEERATAHT
54.01
3
Dr.Dan 3
47.05
4
Magic Eyes
34.14
5
Dr.Dan 1
29.58
6
NL2
10.93
GROUP B
Rank Team VPs Pen
1
Teddy Bear
62.62
2
Vithaya
52.62
3
Vampire
49.20
4
Kiminoto
46.54
5
Dr.Dan 2
15.13
6
NL1
13.89