ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5
GROUP A
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
1 6
4
1.62
2 6
6
2.42
28
17.58
3 6
13
11.90
GROUP B
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
4 6
16
10.50
5 6
6
2.88
6 6
0
0.00
7 --
--
12.00
--
0.00